Har nettverk av «spioner»

Den ubetjente stasjonen Uno X har fått stor betydning for bensinprisene sør på Jæren.