Skattemyndighetene gransker Statoil

Skattemyndighetene sjekker nå om de har fått innberettet alletillegg som Statoil har utbetalt til ansatte medutestasjoneringstillegg.