Norske redere søkkrike på overfiske av kolmule

Et trettitall norske ringnotredere kunne i fjor håve inn over 600 millioner kroner ved å være med på et internasjonalt overfiske av kolmulebestanden.