Lakseveg til 36 millionar

Det vil kosta 36 millionar kroner å byggja ny fylkesveg til lakseslakteriet Ryfisk. Prosjektet er så viktig for Hjelmeland at kommune tilbyr å betala 3 millionar, sjølv om det er eit fylkeskommunalt ansvar.