Konkurransetilsynet er ikke bekymret

Det er i dag bare 12 landsdekkende strømleverandører igjen i Norge mot normalt over 20. Noen har gått konkurs, mens de fleste som ikke lenger står på listene har trukket seg fordi de ikke vil ha nye kunder i den spesielle situasjonen markedet er inne i.