• Thomas Førde

Hydro avviser rykte om storsalg

— Salg av alle bedrifter innen videreforedling av aluminium er ingen aktuell problemstilling.