Beskjeden kvinneøkning i styrer

I 2003 var kvinneandelen i bedriftsstyrene 8,5 prosent. I år er den 11 prosent. Neste år skal den være 40 prosent.