Sveaas fjernes fra Orkla-styret

Bedriftsforsamlingen i Orkla har med ni mot fem stemmer vedtatt åfjerne Christen Sveaas som styremedlem i selskapet.