Statsråd Svarstad Haugland ikkje samd med ESA

— Eg er ikkje samd i ESA si vurdering om at Norsk Tipping ikkje kanha einerett til drift av utbetalingsautomatar. Det er uansett ikkjeaktuelt å vidareføra dagens ordning, seier kultur- ogkyrkjeminister Valgerd Svarstad Haugland.