Hard kritikk mot utbytte i Statkraft

Stortingsflertallet går hardt ut mot at regjeringen vil ta 78 prosent av overskuddet i Statkraft i utbytte.