Mindre historie, mer matte

Et nytt forslag legger opp til mindre historie og mer matematikk i videregående skole.