Kommunene lurer seg selv

Kommunale langtidsplaner er så godt som verdiløse. Årsbudsjettene er tilgjengelige for regnskapskyndige, men gir lite informasjon til innbyggerne.