Rekord fra havets rørleggere

Bare seks dager gjenstår: Verdens lengste undervanns rørledning er klar til å sende gass til England.