6 av 10 vil ha statlig eierskap av bedrifter

Høytlønte SV-menn i 50-åra er mest positive til statlig eierskap, mens bare 2 av 10 i offentlig sektor er fornøyd med regjeringens eier— skaputøvelse.