• Utgangspunktet etter folketrygdloven er at man ved fravær i forbindelse med barns sykdom, skal regne hele fraværsdager, sier Sonja Hagevik. Colorbox

Får man en hel dags fravær for å gå hjem til sykt barn?

Aftenbladets ekspert svarer.