Beste Prosafe-resultat i historien

Bore— og riggselskapet Prosafe i Tananger legger fram sitt besteresultat noen gang, mer enn 12 ganger så bra som i 1999.