Ap åpner for delprivatisering av Statoil

Arbeiderpartiet åpner for delprivatisering av Statoil, men setter som vilkår at selskapet fortsatt er statskontrollert med minst to tredeler norsk statlig eierskap.