Statoil operatør på Færøyene

Oljedepartementet på Færøyene har tildelt Statoil operatørskap for to lisenser på den færøyske kontinentalsokkelen.