Pålegg om kraftige VOC-kutt i oljå

Oljeindustrien blir pålagt store kutt i oljedamp-utslippene på norsk sokkel. Kravene forberedes nå av SFT. Kostnaden blir trolig 50-60 millioner per bøyelast.