IT Fornebu-avtale i strid med EØS-regler

Kjøpsavtalen mellom staten og IT Fornebu Technoport er trolig i strid med EØS-reglene, mener overvåkingsorganet ESA.