Søkjer skatten under regnbogen

Alise Karlsen og Bjørn Aspøy satsar all tid og sparepengane sine på å gjera blåskjell— dyrking og produksjon av eigenutvikla utstyr til eit levebrød.