Kugalskap presser Kverneland-aksjen

Usikkerheten rundt kugalskap på kontinentet bidrar til å presse ned kursen på Kverneland-aksjen.