• afp000806765.jpg Ingar Storfjell

Flere jobber fullt og tar ut pensjon

79.000 personer mellom 62 og 67 år mottar nå alderspensjon. Fem ganger så mange som for fire år siden velger å kombinere arbeid og pensjon. Kvinner generelt bør tenke seg om før de tar ut tidlig pensjon, fordi de har en høyere forventet levealder enn menn, mener Nav-sjef.