• Tillitsvalgte Anne Kathrine Nordvang og Jon-Roar Selenius i Evry er bekymret for de ansatte i IT-selskapet, som de mener jobber mye overtid uten særlig kompensasjon. -Men vi har en god dialog med ledelsen, det er positivt. Etter påtrykk fra oss har de nå sagt at de skal kartlegge og rydde opp i dette, sier Nordvang. Anette Karlsen

Vanlig at it-ansatte ikke får overtidsbetalt

I Norges største IT-selskap, Evry, har hver tiende ansatt kontrakt der de ikke får overtidsbetalt. Hver tredje måned slettes overtid over 45 timer. Mens Regjeringen overlater til Arbeidstilsynet å få bukt på problemet, sier tilsynet at de gjennomfører få kontroller.