Glitne-prosjektet godkjent

Om lag 25 millioner fat olje kan utvinnes fra Glitne-feltet. Utbygging og drift av det Statoil-opererte feltet i Nordsjøen er nå godkjent av Olje— og energidepartementet. Produksjonen starter etter planen neste sommer.