Alle hyllet Røkke

Redningsplanen som Kværners generalforsamling sluttet seg til trenger tilslutning fra 46 bankforbindelser, tre grupper obligasjonseiere og fire sertifikatlångivere.