Klessalget faller ikke

Usikre økonomiske tider til tross, kles— skapene våre fylles opp som aldri før.