• Silje Nevland og Dona-Miriam B. Hanan studerer ved Akademiet i Sandnes. Akademiet hadde et avvik på -0,6 mellom standpunkt- og eksamenskarakter i norsk hovedmål. Pål Christensen

Størst karakterforskjell hos de private skolene

Tallene i Rogaland viser det samme som resten av landet: Forskjellen mellom standpunkt — og eksamenskarakterene er størst ved private skoler.