Telenor på børs til høsten

Regjeringen vil delprivatisere Telenor gjennom en snarlig introduksjon på børsen, kanskje allerede til høsten, men senest innen utgangen av 2001. Pengene som kommer inn til staten etter aksjesalget, skal plasseres i Norges Bank.