Fødselshjelper til næringslivet

SANDNES: Etter at Sjur Svaboe bygdeHanabryggene som industriveksthus i 1984, er 22 av 25 bedrifterhjulpet fram til et selvstendig liv. De lever enten videre undersamme navn, eller som deler i nye enheter etter fusjoner ogfisjoner.