Uklart ja til salg av statens K-bank-aksjer

Regjeringen åpner for salg av statens aksjer i Kreditkassen, men det er fortsatt uklart hvem som får kjøpt dem. Arbeidet Bankinvesteringsfondet har gjennomført har ikke ført til det resultat Stortingsflertallet håpet på. En ny sterk norsk finansløsning er ennå i det blå.