Pris til Folke Hermansen

Årets Norrønapris gikk til Folke Hermansen.