Åsgard-utbyggingen stadig dyrere

Utbyggingskostnadene i Åsgard-prosjektene øker med ytterligere 630 millioner kroner, opplyser Statoil lørdag.