|Bensintørke i Storbritannia

Mellom 30 og 40 prosent av bensin— stasjonene i Stor- britannia måtte stenge i natt på grunn av forsyningssvikt.