Sterkere tall fra Hydro

Hydro melder om resultatfremgang og større kostnadsreduksjoner enn ventet. – Vi overgikk målet, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

Norsk Hydro legger frem ferske kvartalstall fredag. Dette bildet er fra Husnes-anlegget i Kvinnherad kommune.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Aluminiumsprodusenten leverer et justert (underliggende) driftsresultat på 1,45 milliarder kroner i fjerde kvartal, ifølge en melding.

I samme kvartal året før var det justerte driftsresultatet på 560 millioner kroner.

Det var på forhånd ventet et justert driftsresultat på 1,4 milliarder kroner, ifølge et snitt av anslag fra Infront og TDN Direkt.

Det justerte tallet fjerner en del engangseffekter og støy, og skal ifølge selskapet gi et bedre bilde av den underliggende utviklingen i virksomheten enn bunnlinjen.

Hydro forklarer fremgangen med bedre priser og økte volumer. I tillegg bidro lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter.

I motsatt retning virket ekstrakostnader knyttet til vedlikehold innen bauksitt og alumina-segmentet.

Hydros styre foreslår å betale 1,25 kroner i utbytte for 2020. Dette anses som et minimumsnivå for selskapet.

Hydro-sjefen tar grep for å sikre lønnsomhet: – Akkurat nå ser det positivt ut

– Overgikk målet

– Jeg er imponert over organisasjonen vår, som klarer å holde hjulene i gang i et år preget av pandemien, samtidig som vi også oppnår våre forbedringsmål, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro.

På selskapets kapitalmarkedsdag i høst sa Hydro at det forlenger forbedringsprogrammet sitt, og setter et høyere mål på 8,5 milliarder kroner innen 2025.

Mye av disse forbedringene skal gjøres i 2021. Ifølge Hydro skal kostnadene være kuttet med seks milliarder ved utgangen av dette året. I fjor klarte selskapet å kutte mer enn de planlagt 4,1 milliardene, selv om de lå bak målet i høst.

– Vi overgikk målet for kostnadsforbedringer med samlede besparelser på 4,2 milliarder kroner i 2020. Dette utgjør om lag halvparten av den samlede ambisjonen for 2025, og har også bidratt til den positive utviklingen i kontantstrøm i fjerde kvartal, sier Aasheim.

Hydro melder om at selskapets nettogjeld er kuttet til 7,8 milliarder kroner, fra 9,9 milliarder kroner ved utgangen av forrige kvartal.

Sterke tall på bunnlinjen

Samtidig snur Hydro også fra minus til pluss på bunnlinjen.

Selskapet leverer et resultat etter skatt på 7,28 milliarder kroner og en omsetning på 35,89 milliarder i fjerde kvartal.

I samme kvartal ett år tidligere var resultatet etter skatt på minus 460 millioner kroner. Omsetningen var på 35,49 milliarder kroner.

Det var på forhånd ventet et resultat etter skatt på drøye en milliard kroner for fjerde kvartal, og en omsetning på 35,32 milliarder kroner.

Det store hoppet på bunnlinjen skyldes særlig en avtale med Lyse om den videre driften av kraftverkene Røldal-Suldal, hvor Hydro bokfører en gevinst på hele 5,3 milliarder kroner.

I tillegg blir resultatet påvirket av at kronen har styrket seg mot euro, noe som påvirker verdien av selskapets kraftkontrakter i derivatmarkedet.

Justert for disse effektene var Hydros underliggende resultat etter skatt på 834 millioner kroner.

Hydro-sjefen tar grep for å sikre lønnsomhet: – Akkurat nå ser det positivt ut

Fremgang fra året før

Ser man på hele 2020 så leverte Hydro et resultat etter skatt på 3,56 milliarder kroner og omsetning på 138,12 milliarder kroner. Underliggende driftsresultat ble på drøye seks milliarder kroner i fjor.

Til sammenligning var resultatet etter skatt i 2019 på minus 2,37 milliarder og omsetningen på 149,77 milliarder kroner. Underliggende driftsresultat var på 3,36 milliarder kroner for hele 2019.

Dette er noen av Hydros milepæler i fjor:

  • B-linjen ved Husnes-verket ble gjenåpnet i november, etter 1,5 milliarder i oppgraderinger. Da hadde anlegget gått for halv maskin siden finanskrisen
  • I desember overførte selskapet Røldal-Suldal-kraftverkene til et selskap eid sammen med offentlig eide Lyse, slik at selskapet unngikk hjemfall til staten
  • Hydro har varslet en storsatsing på batterier, resirkulering og sol- og vindkraft. Blant annet ser selskapet nå etter tomt i Norge for en stor batterifabrikk sammen med Panasonic og Equinor
Hydro og Lyse lager felles vannkraftselskap

Bedre tall fra primæraluminium

Slik gikk det i noen av selskapets viktigste segmenter i fjerde kvartal:

  • Hydro melder særlig om fremgang i segmentet for primæraluminium, hvor justert resultat steg til 844 millioner kroner, fra 155 millioner ett år tidligere.
  • Bauksitt og alumina-segmentet snudde justert resultat til 116 millioner, fra minus 75 milioner ett år før
  • Hydro Extrusions-segmentet leverte justert resultat på 511 millioner kroner, opp fra 85 millioner ett år tidligere

– Hydros volumvekst var høyere enn veksten i markedet både i valsevirksomheten Rolling og ekstruderingsvirksomheten Extrusions i fjerde kvartal 2020, sier finansdirektør Pål Kildemo i Hydro.

– Dette skyldes oppgangen i viktige segmenter som bildeler, drikkebokser og bygg og anlegg. I forretningsområdet Aluminium Metal har forholdet mellom videreforedlede og standard produkter forbedret seg og nådd et historisk høyt nivå på rundt 70 prosent videreforedlede produkter, sier han.

Ifølge Kildemo har selskapets virksomhet stort sett gått som normalt i fjerde kvartal, men coronakrisen skaper fortsatt usikkerhet i markedet.

Les Hydros rapport for fjerde kvartal herSterkere tall enn ventet fra Hydro
Publisert: