Frp til angrep på Konkurransetilsynet etter rekordgebyr-varsel

Konkurransetilsynets varslede gigant-smekk på 21 milliarder til dagligvarekjedene møter voksende skepsis på Stortinget. Frp krever svar fra næringsministeren.

REFSER KONKURRANSETILSYNET: Frps Morten Ørsal Johansen mener håndteringen av prisjeger-saken er «under enhver kritikk».
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Håndteringen av denne saken fra Konkurransetilsynet sin side er under enhver kritikk, sier Morten Ørsal Johansen (Frp), som sitter i næringskomiteen på Stortinget, til E24.

Han anklager tilsynet for å opptre på kant med loven de selv skal håndheve – og sår tvil rundt myndighetsorganets «bransjekunnskap».

– Det er svært kritikkverdig at Konkurransetilsynet, som har visst om denne bransjenormen lenge, overhodet ikke har gjort det som er deres plikt – nemlig å veilede om konkurranseloven, sier Frp-representanten.

Sørgard: – Kan ikke klandre politiet fordi de ikke stoppet deg før

– Frp misforstår hva veiledningsplikten til Konkurransetilsynet består i, kvitterer konkurransedirektør Lars Sørgard.

Han tilbakeviser påstanden om at tilsynet hans ikke har håndtert saken etter boka – og understreker at det til syvende og sist er dagligvarekjedenes ansvar å «holde seg på riktig side av loven».

– For å trekke en parallell: Veitrafikkloven sier at du ikke skal kjøre med promille over en viss grense. Da er det opp til den enkelte å ikke tråkke over streken, illustrerer konkurransedirektøren.

– Dersom du blir tatt, kan du selvfølgelig ikke klandre politiet fordi de ikke stoppet deg før. Slik er det også med konkurransereglene.

Flere reagerer

Tirsdag varslet Konkurransetilsynet rekordhøye overtredelsesgebyrer for brudd på konkurranseloven i Norge.

Tilsynet mener Norgesgruppen, Coop og Rema har samarbeidet ulovlig om vareprising helt siden 2011 – året etter at kjedene inngikk en bransjenorm som lot dem sende prisjegere til hverandres butikker.

Rekordgebyr-varselet møter høylytte protester fra kjedene, som alle avviser å ha gjort noe galt.

Coop og Norgesgruppen sier de har spilt med åpne kort hele veien, og påpeker at prisjeger-ordningen aldri var noen hemmelighet.

NHH-professor Øystein Foros er blant flere som reagerer på Konkurransetilsynets årelange taushet om ordningen.

I andre saker har tilsynet rykket ut med en advarsel som næringer har kunnet rette seg etter, påpeker Foros, som tidligere har hatt oppdrag for Rema.

– Hvorfor gjorde de ikke det i denne saken tilbake i 2010 eller 2012? spør professoren.

Krever svar fra Nybø

Nå begynner også flere partier på Stortinget å involvere seg. Fra både venstre- og høyresiden stilles det kritiske spørsmål om Konkurransetilsynets håndtering av saken.

Ap spør «hvorfor Konkurransetilsynet ikke har gjort noe tidligere».

Også Høyres Kårstein Løvaas sier det blir «spennende å høre hvorfor de har ventet til nå».

Frp går lengre, og retter nå kraftig kritikk mot tilsynet – samtidig som partiet krever svar fra næringsminister Iselin Nybø (V).

PRESSES FRA STORTINGET: Frp refser Konkurransetilsynet og direktør Lars Sørgard for håndteringen av prisjeger-saken. Også Ap og Høyre har stilt kritiske spørsmål.

– Fremskrittspartiet vil følge denne saken tett. Vi har sendt skriftlig spørsmål til statsråden om hvordan hun vil følge opp denne saken og avgjørelsen som gir store konsekvenser for konkurransesituasjonen, sier Johansen.

Konkurransetilsynet er et selvstendig myndighetsorgan, men har sterk tilknytning til Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også

Tordner mot rekordgebyr-varsel: – Dette er helt absurd

Ba myndighetene «gripe inn»

Tirsdag ba Coop-sjef Geir Inge Stokke myndighetene om å «gripe inn og få ryddet i rekkene i Konkurransetilsynet».

Næringsministeren forsikret tirsdag at tilsynet har «kompetanse, myndighet og frihet til å vurdere disse sakene». Men Frp sår tvil om kompetansen.

– Bør myndighetene rydde i tilsynets rekker, Johansen?

– Første premiss for ledergruppen i Konkurransetilsynet er å forholde seg til de arbeidsoppgavene som er nedfelt i lov, der de blant annet har veiledningsplikt overfor foretakene, svarer Frp-profilen.

Han viser til Konkurranselovens paragraf 9. Der heter det at «Konkurransetilsynet plikter å veilede foretak vedrørende forståelse av denne lov, lovens rekkevidde og dens anvendelse i enkeltsaker».

– For å dra en parallell til Finanstilsynet: Her møter aktørene i finansnæringen folk som har inngående kjennskap til næringen. Jeg stiller spørsmål om Konkurransetilsynet har tilsvarende bransjekunnskap, fortsetter Frp-profilen.

Han mener de enorme gebyrene kunne vært unngått til det beste for alle, dersom tilsynet hadde gitt kjedene en klar rettesnor.

– De enorme bøtene kan i verste fall føre til at en eller flere av kjedene blir kraftig svekket. Dette vil kunne svekke konkurransen, og gå ut over forbrukerne.

Les også

Nybø om dagligvaregebyrene: – Alvorlig hvis det stemmer

Sørgard: Veiledningen vår var «direkte relevant»

Konkurransedirektøren forsikrer at tilsynet har fulgt lovens krav om å veilede i enkeltsaker, og kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– I denne saken har selskapene fått mer veiledning enn det som er vanlig praksis. Allerede i 2007 fikk alle tre kjedene tydelig veiledning, skriver han i en e-post.

I et intervju med E24 tirsdag fremholdt Sørgard at kjedene «visste hvor grensen gikk» da de i 2010 inngikk prisjeger-samarbeidet – som tilsynet mener raskt utviklet seg i ulovlig retning.

– Signalet burde vært klart. Advarselen har ligget der i mange år, sa han.

– I intervjuet viste du til Nielsen-avgjørelsen fra 2007, som dere mener ga tydelig veiledning. Denne kom imidlertid før prisjegerordningen var etablert. Har dere noen gang veiledet kjedene konkret om prisjegerordningen?

– Det er de samme lovbestemmelsene og samme rettspraksis som vi orienterte om den gangen som er relevant for prisjegervirksomheten. Slik sett er den veiledningen vi har gitt direkte relevant for prisjegervirksomheten, svarer konkurransedirektøren.

– Kunne ikke vite om informasjonen før

Han minner om at det ikke er mulig for bedrifter å komme til tilsynet og be om godkjennelse på helt konkret atferd. I stedet må de gjøre selvstendige vurderinger opp mot forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, påpeker Sørgard.

– Konkurransetilsynets veiledningspraksis er helt på linje med hvordan andre lands konkurransemyndigheter opptrer. Varslet mot de tre dagligvarekjedene kommer etter en lang og svært omfattende etterforskning. Her har vi funnet ny informasjon som tilsynet umulig kunne vite om før etterforskningen.

– Ap og Høyre har også rettet skepsis mot gebyrvarselet deres. Hva synes du om at stortingspolitikere involverer seg i Konkurransetilsynets vurderinger?

– Det er viktig og riktig at stortingspolitikere bryr seg om hva statens tilsynsorgan gjør. Samtidig er Konkurransetilsynet er faglig og uavhengig organ som tar sine beslutninger på faglige grunnlag. Vi har ulike roller og må stå i de.

Publisert: