DNB-megler i Stavanger markedsførte kjellerbod som soverom

Boligen hadde ett godkjent soverom. Men da DNB-megleren la den ut for salg, var to boder i underetasjen blitt til ytterligere «to luftige soverom».

ETT SOVEROM BLE TRE: Kjellerboder ble beskrevet som «to luftige soverom». Illustrasjonsfoto fra Stavanger sentrum, hvor DNB-meglerkontoret holder til.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Boligen ble markedsført med totalt tre soverom, selv om kun ett var godkjent.

– Nei, nei, nei ...

Det utbryter fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet når E24 ringer om saken. Han kaller det uakseptabelt.

Det er heller ikke første gangen, ifølge Kasland, som er bekymret for meglere som strekker boligannonseringen for langt. Nå ber han om skjerpings:

– Dette skjer for ofte. Meglere må slutte med dette. Det var ikke det her de lærte på skolen, sier Kasland.

Holder DNB-megler erstatningsansvarlig

«En etasje ned finner man to luftige soverom med god takhøyde».

Dette sto i både salgsoppgaven og Finn-annonsen da Stavanger-kontoret til DNB Eiendom la ut boligen for salg i 2017.

Men i underetasjen fantes ingen godkjente soverom. De «to luftige» som megleren beskrev, var begge klassifisert som «bod».

Men det ante familien som kjøpte boligen ingenting om, inntil de omsider skulle selge den videre - to og et halvt år etterpå, har de forklart.

Nå har de vunnet frem med en klagesak mot megleren. DNB-kontoret brøt god meglerskikk, fastslår meglerbransjens reklamasjonsnemnd.

I sin avgjørelse holder nemnda meglerkontoret «erstatningsansvarlig for det økonomiske tap klageren har lidt», uten å fastsette beløpet.

– Vi har fått dommen fra klagenemnda, og tar denne til etterretning. Vi har kommet med et utspill til kunden og er sånn sett allerede i dialog, sier Trond Lura, daglig leder ved DNB Eiendom Stavanger Sentrum.

Forsvarte informasjonen kjøperen fikk

– Boligen hadde ett godkjent soverom. Hvorfor markedsførte dere den med tre?

– I og med at vi er i en pågående prosess med kunden, kan jeg ikke uttale meg mer om denne saken nå.

– Vil dere betale erstatning, slik nemnda mener kunden har krav på?

– Vi har kommet med et utspill til kunden, gjentar meglersjefen.

Overfor klageinstansen sto DNB-meglerkontoret imidlertid på sitt, og forsvarte informasjonen boligkjøperen fikk.

I sine anførsler til nemnda vedgår megleren at to av tre annonserte soverom ikke var godkjent – men mener prospektet tok tilstrekkelig forbehold om at «faktisk bruk slik den er gjengitt i salgsprospektet ikke betyr at bruken er godkjent».

Nemnda: Må gi klar beskjed

De mener også at det gjennom tilstandsrapporten fremstår «helt eksplisitt at soverommene ikke er omsøkt», og at det «hverken forelå midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest».

Men nemnda reagerer på at megleren «ikke fremhevet» denne sentrale informasjonen i salgsmateriellet til boligen.

«Det fremgikk også av tegningene fra seksjoneringen at underetasjen var boder og ikke godkjent som soverom. Men megler markedsførte eiendommen med tre soverom uten i tilstrekkelig grad å opplyse at de to soverommene i underetasjen ikke var godkjent», fastslår nemnda i sin avgjørelse.

De mener den misvisende markedsføringen rammet boligkjøperen økonomisk. Foruten at markedsverdien synker med kun ett godkjent soverom, må man også «undersøke hva det vil koste å få rommene i underetasjen godkjent», påpeker nemnda.

– Vet hvorfor meglere gjør dette

Forbrukerrådet sier det er «klart ulovlig» å reklamere med soverom som ikke er godkjent for varige opphold.

– Likevel ser vi at flere eiendomsmeglere her blir felt for brudd på god meglerskikk, sier Kasland.

– Vi vet jo hvorfor noen gjør dette: Flere soverom er attraktivt og trekker flere på visning. Men her har forbrukermyndighetene vært krystallklare: Annonseres en bolig med for eksempel tre soverom, så skal det være tre godkjente soverom. Ikke ett.

– Kan ikke meglere innvende at rommene tross alt brukes som soverom i praksis, selv om de ikke er godkjent?

– Det spiller overhodet ingen rolle. Det er ulovlig, sier Kasland.

Publisert: