• Husprisene har holdt seg stabilt høye de siste årene. Terskelen er høy for førstegangsetablerere. Fredrik Refvem

Størst prisøkning utenfor byene

Boligprisene økte mest utenfor byene Stavanger og Sandnes i januar. Den kraftige prisøkningen er høyere enn ventet for landet sett under ett.