• _D-listeingress-sp_1397983a.jpg Scanpix/SCANPIX

Mindre kontanter i butikkene

Kortbruken øker i Norge. Butikkene får dermed mindre kontanter og må betale gebyr for å ha nok vekslepenger.