• Morten Larsen fra Fellesforbundet mener det ville vært toppers med Nordtun som ny leder. Tomas Alf Larsen

Politisk streik i Stavanger