Riksantikvaren åpner for lavere forsikringspremier

Riksantikvaren har utarbeidet nye retningslinjer for skadeoppgjør. Eiere av fredede bygninger har til nå måttet betale mer i forsikringspremie enn andre.