• En Fafostudie viser at de små virksomhetene i næringen har noen særlige utfordringer i sitt HMS-arbeid når det gjelder å etablere HMS-systemer og konkrete HMS-aktiviteter. Colorbox

Bygg og anlegg i toppskiktet på ulykker

Bygg— og anleggsnæringen ligger i toppsjiktet når det gjelder risiko for ulykker, skader og mer langsiktige helseplager. Aftenbladets ekspert, Espen Enge Helgøy, ser på de juridiske aspektene ved HMS-arbeidet.