• I morges måtte styrer Anne Kristin Skretting, til venstre, stenge Smeaheia barnehage og 70 barn sto uten tilbud. Både Skretting og førskolelærer Ann-Charlott Wiborg skulle helst vært på jobb, men streiker gjerne for å jevne ut provoserende lønnsforskjeller. Ove Heimsvik

Førskolelærer i 35 år – årslønn: 421.200 kroner

Ann-Charlott Wiborg har vært førskolelærer siden 1977. Årslønna er like over 400.000 kroner. Det er langt unna en oljesmurt virkelighet med langt høyere lønninger til ferske industriarbeidere.