• _SCC-AIPub_B-l_pet_1514672a.jpg Bendiksby, Terje/SCANPIX

Se hva som koster mest på smarttelefonen

Det må mer enn 25 deler til for å lage en moderne smarttelefon, ifølge analysevirksomheten Nomura.