• Hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen flankert av sitt forsvarerteam Toril Dale og Bjørn Stordrange. Arkivbilde. Anders Minge

Ingebrigtsen fnyste av Finanstilsynet

Hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen (47) ga tydelig uttrykk for at han var uenig med Finanstilsynets oppfatning av handelsbegrensninger som ligger på personer med innsideinformasjon.