• Verksdirektør Are Jaastad hos Hydro på Karmøy er stolt over at aluminiumsverket tenar pengar i vanskeleg marknad. Thomas Førde

Hydro Karmøy mot straumen

Medan aluminiumsverk i Europa må stengja greier Hydro på Karmøy å tena pengar og i tronge tider.