Optimisme i Oljedirektoratet

Pessimismen som preget oljenæringen for ett år siden snudde mirakuløst i løpet av 2003. Troen på næringen er tilbake.