Ungdommen liker ikke oljeindustrien

59 prosent av norsk ungdom mellom 15 og 24 år kan ikke tenke seg åjobbe i oljeindustrien, og bare 22 prosent av jentene kan tenke segen slik jobb.