Investor dømt for innsidehandel

Einar Chr. Nagell-Erichsen er av Oslo Tingrett i dag dømt til tre måneders fengsel for ulovlig innsidehandel med aksjer i Finansbanken.