Manifest mot mobbing under lupen i Bergen

Ifølge den nye opplæringsloven, vil det heretter bli kostbart for skoler som ikke bekjemper mobbing.